Martial Art of Awareness

Martial Art of Awareness to wyjątkowa sztuka walki oparta na uważności.

Jej twórcą jest GM Chin Lik Keong a twórcą obecnego kształtu Sztuki jest GM Sam F.S. Chin. Dzięki jego pracy, Sztuka wzbogaciła się w jasny system szkoleniowy i system oceniania, które wyróżniają ją na tle wschodnich systemów sztuk walki.

Na Sztukę składają się dwie gałęzie: Zhong Xin Dao oraz I Liq Chuan.

Zhong Xin Dao (中心道)

Jest Drogą Środka. To podstawą filozoficzną systemu. Odwołując się do filozofii Zen i czerpiąc z tradycji Taoizmu, umiejscawia Sztukę tu-i-teraz.

Sztuka uczy bycia neutralnym, podążania za zmianami, nie-oceniania. Jedynym prawdziwym momentem jest tu-i-teraz i każdy następny moment też będzie tu-i-teraz. Jedynie podążanie za tu-i-teraz daje możliwość bycia w kontakcie z rzeczywistością taką-jaka-jest. Nie wyprzedzamy jej ani nie pozostajemy w tyle. Jesteśmy neutralni.

Neutralność to podstawa filozofii Zhong Xin Dao a świadomość neutralności to niedościgniony cel każdego adepta.

I Liq Chuan (意力拳)

Jest odzwierciedleniem filozofii na poziomie fizycznym. 

I (意)

myśl, świadomość

Liq (力)

siła

Chuan (拳)

pięść, sztuka walki

Połączenie filozofii i sztuki w jeden system, daje możliwość nauki i praktykowania bycia tu-i-teraz. Jesteśmy w-momencie, w-chwili-obecnej. Doświadczamy siebie i otoczenia takimi jakie są a nie jakimi sądzimy, że są.

Dzięki umiejscowieniu praktyki w realiach sztuki walki, możemy praktycznie weryfikować rozumienie filozofii. Sztuka walki (sparing), nie jest tutaj sztuką samą dla siebie. Jest ostateczną weryfikacją czy nasze umiejętności są takie jak uważamy, że są. Co więcej, uzyskujemy bezpośrednią odpowiedź.

Bez takiej weryfikacji, sztuka szybko degraduje się do zewnętrznych objawów i dyskusji słownych nie mających nic wspólnego z fizycznymi uwarunkowaniami.

Martial Art of Awareness, Zhong Xin Dao, I Liq Chuan, to miejsce dla ludzi, którzy chcą pracować nad zrozumieniem swojego ciała i umysłu oraz ich współdziałania z otoczeniem, partnerem, grawitacją. To możliwość odnalezienia siebie, bycia świadomym każdej chwili.

Wywiad z GM Sam FS Chin
Wywiad nt sztuki i filozofii
There is nothing to learn

Więcej przeczytasz na https://iliqchuan.com 

lub obejrzysz na https://www.youtube.com/@maa.poznan